Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại là Trung Tâm thành  viên chánh thức của PEN International (Văn Bút Quốc Tế) và là tổ chức duy nhất của Việt Nam Cộng Hòa còn hiện hữu hoạt động.

Hội viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại là những  nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ, chủ bút và ký giả, v.v., trên khắp thế giới yêu chuộng tự do dân chủ và hiển dương nét đẹp cao quý của văn hóa Việt Nam.

Biểu tượng tinh thần của hội viên VBVNHN là quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa được hiển dương nhằm vinh danh các quyền tự do căn bản trong đó có quyền tự do sáng tác của người cầm bút.

Thị Trưởng Thành phố Houston S. Turner tuyên bố “Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Days in Houston, Texas” với Proclamation, và Thủ hiến Kathleen Wynne thay mặt chính quyền TB Ontario gởi công văn chúc mừng và “đa tạ Ban Chấp Hành và hội viên VBVNHN về sự tận tụy bảo dưỡng những tiếng nói và các câu chuyện xuất chúng của cộng đồng Việt Nam.” 

The Vietnamese Abroad PEN Centre is an organization of writers, poets and literary composers, etc., from across the globe.

The Vietnamese Abroad PEN Centre  has been an official member Centre of PEN International since 1979.

In August 2016 the Vietnamese Abroad PEN Centre held a successful summer camp for members in Houston. Mayor S. Turner issued a Proclamation declaring August 19-20/8/2016 as the Vietnamese Abroad PEN Centre Days in Houston, Texas.  In December 2017 the Vietnamese Abroad PEN Centre’s 11th Congress received many congratulatory notations, among which is the official communiqué from the government of Ontario authored by Premier K. Wynne.

On March 31, 2018 the Centre held a celebration marking the 40th Anniversary of the Establishment of the Vietnamese Abroad PEN Centre attended by 500 members and patrons from across North America.