Official Communiqué from the Government of Ontario signed by Premier Kathleen Wynne 

   Thủ hiến Kathleen Wynne thay mặt chính quyền TB Ontario chúc mừng và “đa tạ Ban Chấp Hành và hội viên VBVNHN về sự tận tụy bảo dưỡng những tiếng nói và các câu chuyện xuất chúng của cộng đồng Việt Nam.”
Official Communiqué from the Government of Ontario signed by Premier Kathleen Wynne  “thanks the Board and members of the Vietnamese Abroad PEN Centre for their contribution to nurturing the extraordinary voices and stories of our Vietnamese community.”