Dâu B

 

Tôi chở vạt buồn
qua
sông nhớ
Phơi chùm
lụa nắng
ủ hương cau
Từng trang ký ức
chìm
dâu bể
Tôi lạc
mất tôi
giữa
núi sầu …..


Lê Hữu Minh ToánTác Giả     ╣►  (Authors)

Sáng Tác  ╣►  (Literature)