Xuân v trên quê em

Cây cành tươi thắm nét Xuân  

Vườn nhà ấm cúng, tình quân biên phòng

Em luôn nhung nhớ trong lòng

Anh vui giử nước, chử tòng em mang.

Nơi nhà đang đón Xuân sang

Quê hương  vẫn đợi anh mang tin về 

Vườn sau bụi chuối sum sê

Như tình của  mẹ nơi quê tảo tần.

Đất nhà tạo dựng của cha

Ruộng vườn tươi đẹp, mẹ ta tưới trồng

Anh đi chinh chiến một lòng

Dẹp tan quân giặc canh phòng giang san.

Làng quê đón Tết bên đàng

Trẻ thơ chạy nhảy ca vang sân nhà

Tuổi xanh vô tội, đa đoan

Em tôi phải khổ, oán than ngập lời.

Anh ơi Hoa Cúc nở rồi 

Me đang đón Tết, một nồi bánh chưng

Tình em theo gót anh hùng

Vì dân, vang bóng ngày Xuân chưa về.

 

Lê  Nguyễn  NgaSáng Tác  ╣►  (Literature)