Lê Quc

H Qu Gần 2 Năm Thương Chiến Mỹ – Trung
 Một siêu cuờng mới trổi dậy có một nền kinh tế đứng thứ hai, sau Hoa Kỳ và lăm le soán đoạt ngôi vị của đệ nhứt siêu cường hiện tại là Hoa Kỳ. Siêu cường mới chímh là Trung Quốc. 
(thưởng lãm ꙮ►

Nhng nhà văn đi qua đi tôi 

Những nhà văn đi qua đời tôi – những nhà văn mà tác phẩm và cuộc đời của họ – đã làm rung động lòng tôi, tác động sâu xa đến tâm hồn tôi và theo đuổi tôi đến suốt một đời …
(thưởng lãm ☼﴿

Cuộc Chạy Đua Marathon 100 Năm
Chiến lược bí mật của Trung Quốc để thay thế Mỹ trong vai trò siêu cường lãnh đạo thế giới.


(thưởng lãm ☼﴿