Nguyên Bông

Tiểu sử

Tên thật của cố Thi sĩ Nguyên Bông là Trương Văn Bỗng.

- Sinh quán : Tây Ninh, Việt Nam.

- Hội viên: 
Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt - Mỹ (VAALA), Florida. 
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại / Vùng Đông Nam Hoa Kỳ
Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngoại /Florida.

Tác phẩm:

– Khung Trời Xuân Phía Sau (Tuyển tập Truyện ngắn, năm 2011).
– Hoài Niệm (Tuyển tập Truyện ngắn và Thơ Đường, năm 2017).

– Hoài Niệm


  Có thơ và truyện ngắn đăng trong nhiều Nguyệt San, Tập San, Đặc San, Tuyển Tập Văn Học, Nhật Báo,....tại Hải Ngoại.