Xuân  Nhớ  Quê

Ta chẳng chờ mong Xuân vẫn về

Nắng vàng lạnh lẽo sầu tái tê

Bước chân ngơ ngẩn hồn xa vắng

Lòng bỗng bâng khuâng chạnh nhớ quê

                        ***


Đón Tết sầu dâng lòng nặng trĩu

Xuân về rượu cạn gió đìu hiu

Vời trông cố quốc chân trời thẳm

Đêm tàn sao lặn buồn hắt hiu...

                   

Tuyết NgaTác Giả     ╣► (Authors)

Sáng Tác  ╣►  (Literature)