DIỄN VĂN CHÍNH THỨC  .  KEYNOTE SPEECH

First-ever event honoring  Vietnam’s renowned Poet Vũ Hoàng Chương, President of PEN Vietnam from 1969 to 1973, held on November 23, 2019 by the Vietnamese Abroad PEN Centre.
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại tổ chức chuơng trình Anh-Pháp-Việt vinh danh Thi sĩ Vũ Hoàng Chương, Thi bá Việt Nam & nguyên Chủ tịch Văn Bút Việt Nam (nhiệm kỳ 1969-1973).  Đây là lần đầu tiên từ năm 1975 một tổ chức văn hóa chính thức thực hiện chương trình vinh danh cố Chủ tịch Vũ Hoàng Chương.

Summary of President’s Speech on November 23, 2019


Distinguished guests, ladies and gentlemen,


“Đời vắng em rồi say với ai”


“Life without my darling, with whom am I intoxicated.”


What a romantic and intoxicating poem from one of Vietnam’s best poets and probably Vietnam’s best poet in the last 50 years, Vũ Hoàng Chương.


Vũ Hoàng Chương passed away in 1976 just 5 days after his release from prison.  The reason he was imprisoned was because he believed that poetry must reflect the TRUTH; and therefore he refused to write poetry to serve political objectives.  And, because of this strong belief, he paid dearly with his life.


Vũ Hòang Chương was NOT just a poet, he was and still is a great SYMBOL of courageousness and a DEFENDER of truth.


Vietnam has only one BARON in poetry and that POET was Thi Bá Vũ Hoàng Chương.  However, since 1975 until yesterday no association, no group in Vietnam or overseas has organized an official event to celebrate his life and accomplishments.


Tonight in this official program organized by the Vietnamese Abroad PEN Centre, you and we come together, setting aside our differences, in this HISTORIC EVENT to celebrate the LIFE AND ACCOMPLISHMENTS of Thi Bá Vũ Hoàng Chương.


You and we together have created SIGNIFICANT IMPRINTS in the history of poetry, the history of courageousness and the history of TRUTH.   Kính thưa quý vị,


Thế giới của chúng ta là thế giới da diện và đa dạng do đó cũng rất đáng sợ với nhiều thử thách phức tạp.  Muốn TỒN TẠI và để VƯƠN LÊN trong thế giới của chúng ta thì nhân phẩm và đẳng cấp có lẽ là TIÊU CHUẨN hàng đầu.


Thi bá Vũ Hoàng Chương ra đi vào năm 1976 và để lại nhiều tác phẩm giá trị đi vào lòng người.  Nhưng có lẽ không kém phần quan là ông để lại tấm gương sáng về nhân phẩm và đẳng cấp của phận người giữa thời cuộc đảo điên của Việt Nam.


Vũ Hoàng Chương từ chối bán rẻ lương tâm.  Ông từ chối quà cáp và từ chối việc làm thơ giả dối để phục vụ ý thức hệ.  Thi bá Vũ Hoàng Chương đã giả giá bằng mạng sống của ông.


Người đã đi rồi, thác là thần phách nhưng khí tiết trung nghĩa mãi còn lưu danh.


Việt Nam chỉ có một thi bá đó là Vũ Hoàng Chương nhưng cho đến hôm nay nhưng từ 1975 cho đến hôm qua, chưa một tổ chức nào thực hiện chuơng trình vinh danh Thi bá Vũ Hoàng Chương.


Đêm nay quý vị cũng hội viên VBVNHN đã làm được một việc có ý nghĩa từ khía cạnh văn hóa đến khía cạnh lịch sử.   Chúng ta gặp nhau, bỏ qua dị biệt, để cùng nhau vinh danh Thi bá Vũ Hoàng Chương.


Chúng ta đã cùng nhau tác tạo ẤN TÍCH TUYỆT VỜI trên dòng lịch sử của VĂN HÓA, lịch sử của SỰ THẬT và KHÍ TIẾT TRUNG NGHĨA.Ladies and gentlemen,


The new year is on the horizon.  On behalf members of the Vietnamese Abroad PEN Centre I wish you and your family a very Merry Christmas and very Happy New Year.


May God bless you and your family.

May God bless Canada and all Canadians.

May God bless America and all Americans.

And, may God bless Vietnam and the Vietnamese people.


Lloyd Duong


Tác Giả   ╣►  (Authors)

Tài Liệu  ╣►  (Documents)